Výstavy

 
Tradice v proudu modernity / Stálá expozice

18. 1. 2017 ‒ 31. 12. 2017

Dlouhodobá výstava Tradice v proudu modernity představuje jeden z proudů výtvarného umění, který byl v určitých obdobích přeceňován a v jiných bagatelizován, a tím je tradiční malba. Jedná se o díla zakladatelů generace české malby, jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Brožík, jejichž tvorba je představena především portrétními díly. Dále jsou zde zastoupeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako například Maxmilán Pirner nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední řadě díla autorů, kteří se vymezili proti modernistickým proudům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině formální, či námětové. Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považovat za základnu pro následné avantgardní výboje. Často se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. Na výstavě jsou dále prezentována díla malířů, jako je Rudolf Kremlička nebo Václav Boštík ve výrazové poloze, ve které je příliš neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná dokonalost a zároveň ryze vlastní invence a individuální rukopis v duchu tradiční malby, což je nečiní umělecky méně hodnotné než jejich slavnější avantgardní protějšky. Vystavená díla z období konce devatenáctého století do třicátých let dvacátého století pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Koncepce výstavy: Renata Skřebská

Komentované prohlídky se uskutečňují po skupinách maximálně 20 osob ve středu 1. února od 17 hodin. Nutná je rezervace online. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Vzdělávací programy k výstavě pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20,- Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutné rezervovat předem u Jany Sedlákové, 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, nebo u Marcely Pelikánové, 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na http://www.gvuo.cz/.

Vstupné: ZDARMA
Animační programy: 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

Trvalý odkaz budoucnosti
Alois Sprušil a sbírky v letech 1926–1946

5. 4. 2017 ‒ 11. 6. 2017

„Výtvarné umění je vedle literatury výkvětem kultury. Podle umění hodnotí se kulturní vyspělost každého národa, umění jest jeho největší chloubou, a proto stává se duševním majetkem všech příslušníků národa, v jehož středu dílo veliké umělecké hodnoty vzniklo. Jest tedy mylný názor, že umění je luxusem a výsadou lidí zámožných. Umění má a chce býti přístupno všem, i těm nejchudším vrstvám lidovým, neboť jenom tak splní nejlépe a cele své poslání.“
(Alois Sprušil, Naše umělecko-výchovné snahy. Rok lidovovýchovné práce v širším Ostravsku, 1927–1928, s. 53)

Koncepce výstavy: Jiří Jůza

Kurátoři výstavy: Jiří Jůza a Petr Gába

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírky mimořádných hodnot a kvality, které mají své kořeny u zrodu Domu umění v odkazu jeho duchovního otce architekta Františka Jurečka a v činnosti jeho prvního ředitele Aloise Sprušila. Duší nejrůznějších aktivit, které vyvrcholily
činností Domu umění, byl právě Alois Sprušil. Organizoval zájemce o umění, seznamoval veřejnost s českými umělci, zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal prodejní výstavy. Byl obětavým propagátorem uměleckého života a měl podstatný vliv na jeho průběh. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám v Domě umění přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní také jeho akvizičníčinnost. Jedinečným způsobem se mu podařilo pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze sto dvaceti na dva tisíce sto inventárních čísel. Neméně důležitá byla jeho role v době druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války dokázal ukrýt sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem za pomoci inženýra Eduarda Šebely. Ocenění se mu dostalo při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž referovaly všechny ostravské deníky. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu umění, který tolik miloval.

Komentovaná prohlídka se uskuteční ve skupině maximálně 40 osob ve čtvrtek 6. dubna od 17 hodin. Nutná je rezervace online. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Vzdělávací programy k výstavě pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20,- Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutné rezervovat předem u Jany Sedlákové, 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, nebo u Marcely Pelikánové, 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné:

Plné 40,- Kč
Zlevněné  20,- Kč
(děti, studenti, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)
Senioři ZDARMA
Animační programy 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Školní skupiny 10,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Rodinné 80,- Kč
(2 dospělí + děti)
Skupiny nad 10 osob 30,-  Kč/osoba

 
Volný vstup v neděli

Rezervace

Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční v níže uvedených termínech. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Komentovaná prohlídka je v rámci vstupenky zdarma.

Rezervujte kliknutím na zvolený termín v kalendáři. Rezervace je možno změnit nebo zrušit.

Dům umění

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 2, 8 a 11 zastávka Elektra.

Z hlavního nádraží v Ostravě je to tramvají č. 1, 2, 8 přibližně 10 minut na zastávku Elektra.

Z nádraží Svinov a tramvajové zastávky Svinovské mosty je to tramvají č. 4, 8 přibližně 20 minut na zastávku Elektra

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Kontakty
 

Galerie výtvarného umění v Ostravě,
příspěvková organizace

Poděbradova 1291/12
702 00 Ostrava 1

Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 18 hodin

Telefon: +420 596 115 425
e-mail: info@gvuo.cz