Výstavy

 

František Jureček – Alois Sprušil
Nová galerie v nové republice

26. 1. ‒ 30. 12. 2018

Ostrava se v prvních desetiletích dvacátého století etablovala v nové průmyslové
a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. Velmi záhy však začala pociťovat zásadní nedostatek adekvátního výstavního prostoru. Se vznikem Československa získaly její emancipační snahy nový impulz, na jehož základě vznikla idea Domu umění, který by prezentoval stálou expozici, jejíž základ tvořila Jurečkova obrazárna, vystavoval současné
umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce.
K realizaci výstavní budovy dopomohlo setkání Františka Jurečky, ostravského stavitele a sběratele umění, a prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila, který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způsobem rozvíjel v období první republiky. Expozice představuje nejen umělecké poklady z období zrodu Domu umění, ale i architekturu budovy, zmíněné osobnosti
a celou řadu archivních dokumentů.

Koncepce výstavy: Jiří Jůza 
Vernisáž
25. 1. 2018, 17 h 

Abstraction–Création
art non figuratif 1932–1936
Arp, Bill, Calder, Kupka, Mondrian

26. 1. ‒ 25. 3. 2018

Arp, Bill, Calder, Delaunay, Domela, Erni, Fischli, Foltyn, Gorin, Herbin, Hélion, Kandinsky,
Kerg, Kupka, Melotti, Moholy-Nagy, Mondrian, Okamoto, Pevsner, Reggiani, Schiess, Stazewski, Strzeminski, Taeuber-Arp, van Doesburg, Vantongerloo, Veronesi, Vezelay,
Villeri, Vordemberge-Gildewart, Vulliamy.


Abstraction-Création byla jedna z nejdůležitějších a největších mezinárodních skupin,
které sdružovaly umělce abstraktního a geometrického ražení. Vznikla v Paříži 15. února
1931 iniciativou belgického malíře a sochaře Georgese Vantongerloo, holandského architekta, malíře a teoretika Théa van Doesburga a v neposlední řadě francouzského malíře Auguste Herbina. Hnutí vzniklo z potřeby teoretického zakotvení abstraktního umění a propagace jeho výsledků. Dvacátá a třicátá léta byla obdobím vzniku řady avantgardních
skupin, ale hlavním impulsem pro založení skupiny byl van Doesburgův text Art Concret. Konkrétní umění pak začalo žít novým životem. V průběhu následujících sedmi let se členy skupiny stala plejáda skvělých umělců a pionýrů abstraktního umění. Za celé období existence prošlo hnutím na čtyři sta osobností. Skupinu řídil komitét, jehož
členem byl v prvních letech i František Kupka. Prezentované album je ohlédnutím za
tvorbou skupiny z nejdůležitějšího období její existence. Výběr byl sice limitován možnostmi
jednotlivých členů, ale přesto se podařilo seřadit třicet autorů, jejichž díla jsou navýsost
reprezentativní. Výstava se uskuteční ve spolupráci se Svetlik Art Foundation.

Koncepce výstavy: Jiří Jůza 
Vernisáž
25. 1. 2018, 17 h 
Komentovaná prohlídka
8. 3. 2018, 17 h

 

Norbert Grund fecit /Jan Balzer sculpsit

26. 1. ‒ 25. 3. 2018

V závěru loňského roku jsme si připomněli výročí tři sta let od narození významného pražského malíře drobných žánrů Norberta Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za svého života se Grund etabloval na úspěšného autora, jehož díla se stala součástí významných obrazáren a předmětem zájmu mnohých sběratelů. Grundovy práce jsou také součástí původní Jurečkovy obrazárny a staly se mentálním východiskem pro obrodu českého umění. V dobové umělecké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, dnes bychom řekli reprodukování, obrazů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera (1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými bratry Františkem, Matyášem a Řehořem v Lysé nad Labem, později pak se svými syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-královského mědirytce, čímž získal právní ochranu svých prací. Většinu jeho dílenské produkce tvořily listy podle předlohy významných umělců, součástí bylo i přibližně dvě stě listů podle obrazů Norberta Grunda. Vystaveny budou jak Grundovy originální malby, které zapůjčily Strahovská obrazárna a Nadace pojišťovny Kooperativa, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Komentované prohlídky
20. 2. 2018, 17 h

20.3. 2018, 17 h

Výstavou provede Ing. jan Štefan, Csc.

Koncepce výstavy: Jan Štefan a Jiří Jůza 
Vernisáž
25. 1. 2018, 17 h 

 

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

26. 1. ‒ 25. 3. 2018

Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké
školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném postmediálním prostředí. Objevuje se potřeba nové defi nice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a prudce se rozvíjejícími novými médii (fi lm, video, nebo digitální fotografi e). Výstava se zabývá právě zkoumáním obrazu a vymezením jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové refl exe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu. Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.

Vernisáž
25. 1. 2018, 18 h

Komentované prohlídky výstavou Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Úterý 6. 2. v 17 hodin / Výstavou provede Daniel Balabán

Čtvrtek 8. 2. v 17 hodin / Výstavou provede František Kowolowski

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Vzdělávací programy k výstavě pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20,- Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutné rezervovat předem u Jany Sedlákové, 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz,  Bližší informace naleznete na http://www.gvuo.cz/.

Vstupné: ZDARMA
Animační programy: 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací programy pro školy a vřejenost

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné na výstavy:

VŠECHNY EXPOZICE 100,- Kč
NORBERT GRUND 40,- Kč
ABSTRACTION–CRÉATION 40,- Kč
HLEDÁNÍ HRANIC MALBY 40,- Kč
Zlevněné  50,- Kč
(děti, studenti, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)
Senioři ZDARMA
Animační programy 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Školní skupiny 10,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Rodinné (všechny výstavy) 150,- Kč
(2 dospělí + děti)
Skupiny nad 10 osob 70,-  Kč/osoba

 
Volný vstup v neděli.

Rezervace

25. 1. – 25. 3. 2018

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO / EMIL FILLA / KUŘÁK

Dílo vybral Hairstylist Ondřej Horvath.

 

Od 26. 1. - 25. 3. 2018 (vernisáž 25. 1. v 17 hodin)

ABSTRACTION-CRÉATION, ART NON FIGURATIF 1932–1936  

Komentovaná prohlídka 
8. 3. 2018, 17 h

 

Od 26. 1. - 25. 3. 2018 (vernisáž 25. 1. v 17 hodin)

NORBERT GRUND FECIT / JAN BALZER SCULPSIT

Komentované prohlídky s Ing. Janem Štefanem, CSc.
20. 2. 2018, 17 h

20. 3. 2018, 17 h

Rezervace nutná.Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Od 26. 1. - 25. 3. 2018 (vernisáž 25. 1. v 17 hodin)

HLEDÁNÍ HRANIC MALBY V POST-MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Komentované prohlídky výstavou Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Úterý 6. 2. v 17 hodin / Výstavou provede Daniel Balabán

Čtvrtek 8. 2. v 17 hodin / Výstavou provede František Kowolowski

Rezervace není nutná.Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

 

Od 26. 1. - 31. 12. 2018 (vernisáž 25. 1. v 17 hodin)

FRANTIŠEK JUREČEK – ALOIS SPRUŠIL / NOVÁ GALERIE V NOVÉ REPUBLICE

Stálá expozice

Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava, Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – neděle 10–18 hodin

 

Dům umění

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 2, 8 a 11 zastávka Elektra.

Z hlavního nádraží v Ostravě je to tramvají č. 1, 2, 8 přibližně 10 minut na zastávku Elektra.

Z nádraží Svinov a tramvajové zastávky Svinovské mosty je to tramvají č. 4, 8 přibližně 20 minut na zastávku Elektra

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Kontakty
 

Galerie výtvarného umění v Ostravě,
příspěvková organizace

Poděbradova 1291/12
702 00 Ostrava 1

Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 18 hodin

Telefon: +420 596 115 425
e-mail: info@gvuo.cz