Výstavy

 

František Jureček – Alois Sprušil
Nová galerie v nové republice

26. 1. ‒ 30. 12. 2018

Ostrava se v prvních desetiletích dvacátého století etablovala v nové průmyslové
a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. Velmi záhy však začala pociťovat zásadní nedostatek adekvátního výstavního prostoru. Se vznikem Československa získaly její emancipační snahy nový impulz, na jehož základě vznikla idea Domu umění, který by prezentoval stálou expozici, jejíž základ tvořila Jurečkova obrazárna, vystavoval současné
umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce.
K realizaci výstavní budovy dopomohlo setkání Františka Jurečky, ostravského stavitele a sběratele umění, a prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila, který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způsobem rozvíjel v období první republiky. Expozice představuje nejen umělecké poklady z období zrodu Domu umění, ale i architekturu budovy, zmíněné osobnosti
a celou řadu archivních dokumentů.
Vernisáž
25. 1. 2018, 17 h 

Studio Odile Decq / Horizons

6. 4. ‒ 10. 6. 2018

Odile Decq (1955, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňovaná francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka, která je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. V roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci bienále architektury v Benátkách. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze její práce popsat jako zmaterializovaný univerzální prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění v jednom. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn „Jane Drew Prize“ v roce 2016. O rok později získala velmi prestižní mezinárodní ocenění od globálního architektonického portálu společnosti Architizer.
Odile Decq působila od roku 1992 jako profesorka v École Spéciale d'Architecture v Paříži, kde byla v roce 2007 zvolena vedoucím Katedry architektury. Odešla v roce 2012 a následně vybudovala a založila svou vlastní školu v Lyonu s názvem Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture.

Výstava vznikla ve spolupráci Kabinetu architektury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2018.

Přednáška Odile DECQ 
5. 4. v 15.30 h
Vernisáž
5. 4. 2018, 17 h 
Komentovaná prohlídka
5. 4. 2018, 18.30 h

 

Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through

11. 4. ‒ 10. 6. 2018

Název výstavy Napřed uhořet naznačuje postoj. Neznamená přímo oběť nejvyšší, například zápalnou. Není tak jednorozměrný. Má v sobě i momenty odlehčení. „Oběť“ jako nástroj odstupu a sebeironie. Napřed uhořet znamená tedy něco podobného jako „vstoupit nahý do svého osudu“, řečeno básníkem Robertem Desnosem. Osud zní v básnickém obratu netělesně, ale je fyzicky pociťován. Dynamický rozpor mezi čistotou nehmotné imaginace a jejím konkrétním fyzickým prožitkem nacházíme jako východisko v tvarosloví a poetice obou autorů – fotografa Ivana Pinkavy (1961) a sochaře Eliáše Dolejšího (1982). Oba zaujatí tématem pracují ve svém výrazovém médiu napříč tradičně ustálenými žánry. Nejsou pro ně důležité. Podstatnější nežli estetické kategorie žánru je tu síla okamžitého výrazu, který zachycen, trvá a prostupuje časem. Tvorbu obou sytí vnitřní spalování. Tady hledejme pokaždé jinou konstrukci tvarů, jež roste zevnitř voleného materiálu a ustaluje ho v objekt či objektovou situaci. A tady hledejme motivy fotografií, které ztělesňují neživé a oživují mrtvé. Jako by celebrovaly jakousi abstraktní mši, když ukazují, jako na oltářní menze, zbytky lidského času, proti kterému jsou rituálně stavěny relikviáře naděje. Tento dialektický protipohyb stojí za neustálým napětím, jež lze vyhodnotit jako odsouzení k tomu, neustále něco očekávat, něco, co přinese čas, neboť čas, stejně jako osud, je vnímán rozporně – imaginárně i tělesně.

Výstava je budována jako strukturální pole, v němž se fotografie Ivana Pinkavy přichylují k tematizaci lineárního času (lidský čas, dospívání, mládí, stárnutí, smrt, čas civilizace), zatímco prostorové objekty a objektové situace Eliáše Dolejšího reflektují spíše čas cyklický (mýtus, meta-vyprávění, rituál). K výstavě, která představí ostravskému publiku aktuální a aktualizovanou tvorbu obou autorů z jiného, nežli chronologického úhlu pohledu, vyjde knižní katalog publikující přímo situace vzniklé v rámci výstavní instalace v prostorách ostravského Domu umění.
Vernisáž
10. 4. 2018, 17 h 

Komentované prohlídky
26. 4. 2018, 17 h

Komentovaná prohlídka / Křest / Koncert

24. 5. 2018, 17 h

vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná je rezervace předem na www.gvuo.cz

 

Dar / Pocta Emanuelu Křenkovi

10. 4. ‒ 10. 6. 2018

Když v lednu roku 2016 odešel na věčnost opavský herec Emanuel Křenek, pro spoustu přátel divadla to byla velká ztráta. Emanuel Křenek byl vedle své šedesátileté vynikající divadelní kariéry také milovníkem a obdivovatelem výtvarného umění. Přátelil se s umělci, pořádal jim výstavy (například v prostorách divadelního klubu a foyer Slezského divadla), připravoval publikace a sám je fotil. A to velmi zajímavě, citlivě, s rozeznatelnou vysokou mírou přátelství je také publikoval (například Jana Baucha, Jiřího Koláře a jiné). Podstatnou část svého života se výtvarným umění obklopoval, sbíral ho a žil jím. K ostravské galerii měl vřelý vztah, rád ji navštěvoval a častokrát vzpomínal na léta dětství, kdy bydlel s rodiči v blízkosti Domu umění.

Při jedné příležitosti mě překvapil skromným dotazem, zda může odkázat galerii svou kolekci. Nesměle jsem souhlasil. Byl jsem přesvědčen, že se tak dlouho nestane, a časem jsem si začal myslet, že se na vše zapomene. Emanuel Křenek však vše naplnil a jeho pozůstalost se dle druhu dostala do veřejných institucí v kraji. Galerijní sbírky byly rozšířeny o 38 obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Díla jsou spíše komorního charakteru, ale mnohá z nich velmi vzácná a sbírku obohacující.

Na výstavě se návštěvníci setkají s autory, jako jsou například Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík a dalšími. Výstava je především poděkováním a poctou Emanuelu Křenkovi, vpravdě renesanční osobnosti, člověku nesmírně moudrému a vzdělanému, duši přátelské a laskavé. 

Vernisáž
10. 4. 2018, 17 h

Komponované odpoledne s Janem Fišarem

31. 5. 2018, 17 h

 

Vzdělávací programy k výstavě pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20,- Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutné rezervovat předem u Jany Sedlákové, 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz,  Bližší informace naleznete na http://www.gvuo.cz/.

Vstupné: ZDARMA
Animační programy: 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací programy pro školy a vřejenost

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné na výstavy:

VŠECHNY EXPOZICE 100,- Kč
Studio Odile Decq / Horizons 40,- Kč
Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší  40,- Kč
Pocta Emanuelu Křenkovi 40,- Kč
Zlevněné  50,- Kč / 20,- Kč
(děti, studenti, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)
Senioři ZDARMA
Animační programy 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Školní skupiny 10,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Rodinné (všechny výstavy) 150,- Kč
(2 dospělí + děti)
Skupiny nad 10 osob 70,-  Kč/osoba

 
Volný vstup v neděli.

Rezervace

11. 4. - 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 hodin)

IVAN PINKAVA / ELIÁŠ DOLEJŠÍ / NAPŘED UHOŘET / BURNING THROUGH

Komentované prohlídky 
26. 4. 2018, 17 h

24. 5. 2018, 17 h (spojená s koncertem kapely WWW a křtem publikace)

Rezervace nutná. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

11. 4. - 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 hodin)

DAR / POCTA EMANUELU KŘENKOVI

Komponované odpoledne s Janem Fišarem

31. 5. v 17 hodin 

Rezervace není nutná. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

 

 

 

Dům umění

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 2, 8 a 11 zastávka Elektra.

Z hlavního nádraží v Ostravě je to tramvají č. 1, 2, 8 přibližně 10 minut na zastávku Elektra.

Z nádraží Svinov a tramvajové zastávky Svinovské mosty je to tramvají č. 4, 8 přibližně 20 minut na zastávku Elektra

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Kontakty
 

Galerie výtvarného umění v Ostravě,
příspěvková organizace

Poděbradova 1291/12
702 00 Ostrava 1

Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 18 hodin

Telefon: +420 596 115 425
e-mail: info@gvuo.cz