Výstavy

 
Tradice v proudu modernity / Stálá expozice

18. 1. 2017 ‒ 31. 12. 2017

Dlouhodobá výstava Tradice v proudu modernity představuje jeden z proudů výtvarného umění, který byl v určitých obdobích přeceňován a v jiných bagatelizován, a tím je tradiční malba. Jedná se o díla zakladatelů generace české malby, jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Brožík, jejichž tvorba je představena především portrétními díly. Dále jsou zde zastoupeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako například Maxmilán Pirner nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední řadě díla autorů, kteří se vymezili proti modernistickým proudům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině formální, či námětové. Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považovat za základnu pro následné avantgardní výboje. Často se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. Na výstavě jsou dále prezentována díla malířů, jako je Rudolf Kremlička nebo Václav Boštík ve výrazové poloze, ve které je příliš neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná dokonalost a zároveň ryze vlastní invence a individuální rukopis v duchu tradiční malby, což je nečiní umělecky méně hodnotné než jejich slavnější avantgardní protějšky. Vystavená díla z období konce devatenáctého století do třicátých let dvacátého století pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Koncepce výstavy: Renata Skřebská

Vzdělávací programy k výstavě pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20,- Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutné rezervovat předem u Jany Sedlákové, 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, nebo u Marcely Pelikánové, 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na http://www.gvuo.cz/.

Vstupné: ZDARMA
Animační programy: 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

VLASTISLAV HOFMAN / POCTA INVENCI

(1884–1964)

21.6.– 3.9.2017

Osobnost mnoha talentů, architekt, scénograf, malíř, designér a grafik Vlastislav Hofman stál po dlouhá léta ve stínu svých známějších kolegů ze skupiny Tvrdošíjní. Jako představitel kubistické architektury spolu s Františkem Menclem navrhnul krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým perlám města, kdyby jej tehdejší režim koncem sedmdesátých let nenechal srovnat se zemí.
Hofmanovo scénografické dílo zahrnuje přes čtyři sta divadelních výprav. Hofman graficky ozvláštnil řadu publikací a nezanedbatelný je i jeho přínos v oblasti užitého umění. Mnohé z jeho realizací nábytku či porcelánu dodnes slouží svému původnímu účelu a překvapují inovativním designem.
Všeobecně nadaný umělec získal během života řadu ocenění, mimo jiné i na mezinárodních výstavách v Paříži a Miláně. Nenechte si ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která umělcovo jméno připomene veřejnosti a představí jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění.

Záštitu nad výstavou převzali:
ministr kultury ČR Daniel Herman, 
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, 
primátor Statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministrestva kultury České republiky.

Generální mediální partner / General media partner:  Česká televize
Hlavní mediální partner / Main media partner:  Český rozhlas Ostrava
Mediální partneři / Media partners:  TV Polar, Moravskoslezský deník, Literární noviny, Artalk, Art&Antique, Ostravan, Artikl, Program, FAN – TOM, Radiohouse, 
Partneři / Partners: Moravskoslezský kraj, Rada galerií ČR, Anopress, Rengl, Epona Seepoint, Rail Reklam, Ministerstvo kultury ČR, Student Agency, Printo

Projekt navazuje na rozsáhlou retrospektivu díla architekta, grafika, malíře, designera a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884–1964), příslušníka Skupiny výtvarných umělců a skupiny Tvrdošíjní, která se konala v Obecním domě v Praze v roce 2004. Nesla název Kubista nejtvrdošíjnější a podtrhovala jeho uměleckou a názorovou pozici v české avantgardě počátku 20. století. 
Koncepce připravované výstavy tentokráte klade výběrem prací důraz na Hofmanovu mimořádnou invenci a tvůrčí odvahu, jež se prosazovaly jak v jeho architektonických vizích a soutěžních návrzích, tak v designérské, grafické a scénografické tvorbě. Obsáhne všechny výstavní prostory galerie a klade si za cíl vyzdvihnout právě tuto Hofmanovu výjimečnost. V hlavním spodním sále položí důraz na řešení hřbitova v Praze-Ďáblicích (1911–1914), na dobu překračující návrhy fasád (1914) a na návrh řešení citadely Vyšehrad (1914–1915). Doplní je pronikavé designérské návrhy nábytku (1911–1913), ukázky užitého umění (1910–1919) a výběr grafické tvorby z let 1918–1921, obohacený o dosud nezveřejněné matrice linorytů a linořezů; opomenuty nebudou ani Hofmanovy návrhy Pomníků s urnou (1913–1915) a vize krematorií v Pardubicích (1919) a Písku (1920–1922). Vedlejší, tzv. přednáškový sál, věnujeme Hofmanovu zbořenému krematoriu v Moravské Ostravě, realizovanému ve spolupráci s ing. Františkem Menclem v letech 1923–1925. Jde o podstatnou část výstavy. Pokusíme se připomenout tuto výjimečnou stavbu a upozornit na brutální čin, ke kterému došlo za normalizace v roce 1980. Tato skutečnost je o to tragičtější, že se jednalo o Hofmanovu jedinou, komplexně řešenou kuboexpresivní stavbu. Z tohoto důvodu ji představíme prostřednictvím rozměrných digitálních tisků a celou kauzu aktualizujeme dobovým materiálem. Na spodní sály navážou v Kabinetu grafiky ukázky z cyklu F. M. Dostojevskij, který vyšel v roce 1917 pražským nakladatelstvím Františka Borového, a soubor kolorovaných linorytů Fysiognomie (1917–1918). Horní sál představí ukázky Hofmanovy malby z let 1915–1934, plakáty divadelních her a výběr zásadních prací z jeho scénografické tvorby. Tu obohatí snímky a projekce z divadelních inscenací; zveřejníme též díla scénografů, kteří dokázali na Hofmanovu scénografii podnětně navázat. 
Výstavu doprovodí umělcova monografie z roku 2004 a katalog, zaměřený na nová zjištění v umělcově bohatém díle.
/Mahulena Nešlehová /

Komentované prohlídky výstavou
s kurátory a významnými osobnosti v oblasti architektury se uskuteční v termínech:
 

Úterý 10. 10. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Úterý 24. 10. v 17 hodin
výstavou provede kurátorka PhDr. Mahulena Nešlehová – téma Hofmanova malířská a grafická tvorba

Čtvrtek 2. 11. v 17 hodin – dušičkový speciál
 výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába (+ promítání filmu Spalovač mrtvol)

Úterý 7. 11. v 17 hodin 
výstavou provede PhDr. Lucie Vlčková – téma Hofmanovo užité umění

Úterý 21. 11. v 17 hodin 
výstavou provede Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. – téma Hofmanova funerální architektura

Sobota 2. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Věra Velemanová – téma Hofmanova scénografie

Úterý 5. 12. v 17 hodin
 výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Úterý 19. 12. v 17 hodin
 výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Čtvrtek 4. 1. 2018 v 17 hodin
 výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová 

 

Vstup na komentované prohlídky s platnou vstupenkou na výstavu. 
Rezervace nutná na:
 www.rezervace-gvuo.cz


Vstup na komentované prohlídky s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace nutná na www.rezervace-gvuo.cz

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné na výstavu:

Plné 100,- Kč
Zlevněné  50,- Kč
(děti, studenti, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)
Senioři ZDARMA
Animační programy 20,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Školní skupiny 10,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)
Rodinné (všechny výstavy) 150,- Kč
(2 dospělí + děti)
Skupiny nad 10 osob 70,-  Kč/osoba

 
Volný vstup v neděli.

Rezervace

Komentovaná prohlídka výstavou s kurátory a významnými osobnosti v oblasti architektury se uskuteční v termínech:

Úterý 10. 10. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Úterý 24. 10. v 17 hodin
výstavou provede kurátorka PhDr. Mahulena Nešlehová – téma Hofmanova malířská a grafická tvorba

Čtvrtek 2. 11. v 17 hodin – dušičkový speciál
výsta
vou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába (+ promítání filmu Spalovač mrtvol)

Úterý 7. 11. v 17 hodin 
výstavou provede PhDr. Lucie Vlčková – téma Hofmanovo užité umění

Úterý 21. 11. v 17 hodin 
výstavou provede Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. – téma Hofmanova funerální architektura

Sobota 2. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Věra Velemanová – téma Hofmanova scénografie

Úterý 5. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Úterý 19. 12. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Čtvrtek 4. 1. 2018 v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová 

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Komentovaná prohlídka je v rámci vstupenky zdarma.

Rezervujte kliknutím na zvolený termín v kalendáři. Rezervace je možno změnit nebo zrušit.

Dům umění

Jak se k nám dostanete?

Tramvají č. 1, 2, 8 a 11 zastávka Elektra.

Z hlavního nádraží v Ostravě je to tramvají č. 1, 2, 8 přibližně 10 minut na zastávku Elektra.

Z nádraží Svinov a tramvajové zastávky Svinovské mosty je to tramvají č. 4, 8 přibližně 20 minut na zastávku Elektra

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Kontakty
 

Galerie výtvarného umění v Ostravě,
příspěvková organizace

Poděbradova 1291/12
702 00 Ostrava 1

Otevírací doba: úterý až neděle 10 - 18 hodin

Telefon: +420 596 115 425
e-mail: info@gvuo.cz